top of page

Voorlichting en onderricht. Een keiharde eis.

Schermafbeelding 2021-03-07 om 18.02.35.

Delen van ervaringen.

Werknemers; de mannen en vrouwen op de werkvloer zijn de ervaringsdeskundigen. Hun opdracht is (ogenschijnlijk) simpel. Het werk moet af.

 

Waar lopen zij in de praktijk tegenaan? Welke keuze omtrent veilig en gezond werken maken zij? En wat beïnvloedt die keuze? Hoe anticiperen zij op werkomstandigheden die snel (kunnen) veranderen?

 

Ik start iedere toolbox of training met met het stellen van dergelijke vragen om tot de kern van de zaak te komen. Ik wil de deelnemers en hun rol in het arbeidsproces begrijpen. Het gaat over hun beleving.    

 

Vervolgens koppel ik de toepasselijke Arbo-regels aan hun specifieke werksituatie en leer hen gevaren te onderkennen. En ik bespreek de te nemen maatregelen om de risico's te beheersen. Voor hun eigen veiligheid en voor de organisatie. Zonder ballast. 

 

Uiteindelijk is de meest essentiële boodschap dat de deelnemers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Zij hebben altijd een keuze!

 

Toolbox

NEN 3140: 2019

ATEX 153

IMG_9257.jpeg

Preventie

medewerker

NEN 3140
ATEX
KEA

NEN 3140: 2019

Jouw werknemers die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren moeten volgens het Arbobesluit bevoegd zijn en je bedrijf moet een veilige bedrijfsvoering met betrekking tot werken aan elektrische installaties en – arbeidsmiddelen geborgd hebben. Deze norm biedt een manier aan om dit te implementeren op basis van jullie werkzaamheden.

 

Afhankelijk van de bevoegdheid (NEN3140 aanwijzing) vop, vp, wv of iv, neem ik je werknemers en eventueel jou als leidinggevende mee in het onderkennen van de elektrische risico’s. Vervolgens gaan we ze per werksituatie beheersbaar maken. Dit kan tevens op jullie werklocatie in de praktijk geoefend worden. Interactie gegarandeerd!

ATEX 153

 

Werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen moet je beschermen. Ik maak deze complexe materie inzichtelijk en bespreek ieders eigen rol en verantwoordelijkheid in het waarborgen van die explosieveiligheid. Van veilig werken in een gezoneerd gebied tot het monteren en inspecteren van explosieveilig materieel en van ontstekingsbronnen analyseren tot het explosieveiligheidsdocument opstellen. Alles komt desgewenst aan bod om de kans op een explosieve atmosfeer te voorkomen en/of de ontstekingsbronnen te beheersen. Veiligheid voor alles!

PREVENTIEMEDEWERKER

 

Iedere werkgever is bij wet verplicht een preventiemedewerker in huis te hebben. Vaak is dat een nieuwe rol voor iemand in je bedrijf. Van hem/haar wordt geëist wordt dat hij/zij kennis heeft van de Arbo-regels en deze vervolgens in de werkomgeving kan toepassen. Om een vliegende start te maken met een dergelijk traject, is Arboradius de partij om het vanaf stap 1 gelijk goed te doen. Mijn ervaring als veiligheidskundige garandeert een succesvolle implementatie van alle eisen.

 

Tijdens deze cursusdag ligt de focus op de taken, de rol en de positie van de preventiemedewerker. Daarnaast laat ik zien waar de gevaren zitten en hoe je ze kunt herkennen. Jouw medewerking aan het opstellen van de bedrijfsbrede RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak wordt duidelijk en ik leg uit hoe je de uitkomsten daarvan communiceert richting de organisatie. Een boeiende dag vol praktijkvoorbeelden en interactie!

Om die veilige en gezonde werkplek in je bedrijf na te streven, moet je weten wat er speelt in de praktijk.  

 

Kennis = veiligheid.

 

Vanuit Arboradius voer ik het liefst op locatie werkplekinspecties uit om een beeld te krijgen van jullie werkelijkheid.

 

Met de uitkomst van de verzamelde informatie kijk ik waar je met een gerichte veiligheidstraining de kans op schade en letsel kan verkleinen.

 

Dat voorkomt uitval en verbetert de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. En dat geeft uiteindelijk mede inhoud aan je zorgplicht als werkgever.

Een win-win situatie. 

39235453-ABEB-4810-87BB-E607B1359C01_1_1

Meer weten? Kijk ook op

bottom of page