top of page

Veiligheid is 
de beste raadgever... altijd.

Veiligheid is een 'open deur'.

In Nederland voorziet de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet) ons van doelvoorschriften waar de combinatie mens, organisatie en techniek aan moet voldoen.

 

Hierbij staat gezondheid en veiligheid van werknemers centraal.

Logisch. Zij zijn tenslotte de belangrijkste schakel in jouw arbeidsproces.

Arbeidsveiligheid

Om de status binnen jouw bedrijf vast te stellen, voer ik bedrijfsbrede risico-inventarisaties - en evaluaties uit.

Op basis daarvan voorzie ik je van een helder rapport met bijbehorende Excel-actielijst. Je kunt daar zelf mee aan de slag of met mijn hulp.

 

Ik kan ook praktijkgericht veiligheidstrainingen, of specifieke bijscholing verzorgen. Volledig toegespitst op jouw situatie; voor jouw organisatie. 

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Een goed plan.

KES en accu's 011.JPG

Risico-inventarisatie en
-evaluatie uitvoeren

Opstellen van een Plan van Aanpak

Verstrekken van een duidelijke Excel-actielijst

Toolboxen verzorgen

NEN3140:2019 implementeren

Werkplekinspecties uitvoeren

Praktijktrainingen geven

Wat ik voor jou als organisatie kan betekenen?

Een hele hoop. 

En daarom ontmoet ik je graag.
Zodat ik kan horen en zien welke Arbo-vraagstukken er spelen en welke kennisgebieden gesterkt mogen, wellicht zelfs moeten worden. Ieder veiligheidsaspect is tenslotte maatwerk.  

Als veiligheidskundige met 20 jaar ervaring, help ik je met het realiseren van een veilige en gezonde werkomgeving. Opdat de mensen en de organisatie succesvol kunnen zijn en blijven. Volledig in overeenstemming met de Arbo-eisen. Kortom; een werkplek waar alles mag gebeuren!

Meer weten? Kijk ook op

bottom of page