Veiligheid is, áltijd, de beste raadgever.

Veiligheid is een essentiële 'open deur'

In Nederland voorziet de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet) ons van voorschriften waar mens, organisatie en techniek aan moeten voldoen.

 

Hierbij staat gezondheid én veiligheid van werknemers centraal.

Essentieel. Zij zijn tenslotte de belangrijkste schakel in jouw arbeidsproces.

Projectveiligheid

Om die veiligheid na te streven, te toetsen én te borgen, is het belangrijk dat je die kennis in huis hebt. 

 

Kennis is in dit geval veiligheid.

 

Vanuit Arboradius ondersteun ik bedrijven in het organiseren van die veiligheid. Letterlijk.

 

We doorlopen de gewenste stappen van A tot V (eiligheid) en, met de uitkomst van de verzamelde informatie, stellen we zowel de verbeterpunten als de maatregelen vast in een plan van aanpak op maat.

Elektrische veiligheid

NEN 3140

ATEX

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

ARBO-wetgeving

Pragmatisch docent

Werkplekinspecties

Veiligheidsdeskundige

Wat ik voor jou als organisatie kan betekenen?

Een hele hoop. 
 
De ervaring leert dat ik je graag
ont-moet. Letterlijk en figuurlijk. Zodat ik kan horen welke vraagstukken er zijn, welke behoeften er spelen en welke kwetsbaarheden gesterkt mogen worden. Ieder vraagstuk is tenslotte óók weer maatwerk.  
 
Vanuit mijn expertise creëren we een werkomgeving die voor iedereen past.

Meer weten? Kijk ook op

info@arboradius.nl

06 - 23 120 129

Perzikstraat 50

1326 HR Almere

© 2020 | Website designed byMichiel / Tekst J-an communiceert